Więcej tekstów o tematyce powiązanej z python

Python: Zarządzanie Pakietami

Pracując w środowisku Python wykorzystuje się wiele różnych pakietów. Conda pozwala w łatwy sposób zapanować nad środowiskiem wykonywalnym, pakietami oraz wszystkimi zależnościami jakie między nimi występują.

5 minute read

Python: Tworzenie Plików Wykonywalnych

Zwyczajowo tworzone programy są kompilowane do postaci plików wykonywalnych. W tym wpisie przedstawiony został sposób tworzenia plików wykonywalnych dla języka Python.

2 minute read